Llyfrgell Ddigidol

Tudalen flaen

Prif Emynwyr Cymru

gan Y Parch. Evan Isaac

Lerpwl, 1925

Mae’r llyfr wedi cael ei sganio a’i droi’n ffeiliau pdf

d.s. Agorir y ffeiliau PDF mewn ffenest newydd

Y ffeiliau
Tudalen flaen, rhagair a chynnwys
Pennod I.tt.1-6Yr Emyn
Pennod II.tt.7-38Edmwnd Prys
Pennod III.tt.39-70William Williams, Pantycelyn
Pennod IV.tt.71-136Cyfoeswyr Pantycelyn
Pennod V.tt.137-199Ar Drai'r Diwygiad
Pennod VI.tt.200-218Robert ap Gwilym Ddu
Pennod VII.tt.219-235Pedr Fardd
Pennod VIII.tt.236-258Ann Griffiths
Pennod IX.tt.259-274Ieuan Glan Geirionydd
Pennod X.tt.275-277David Charles
Pennod XI.tt.278-281Gwilym Hiraethog
Pennod XII.tt.282-298Ehedydd Iâl
tt.299-308DangosegBydd gweddill y llyfr ar gael yma yn y dyfodol agos