Swyddogion

Llywydd:
Dr Rhidian Griffiths

Swyddog Cyhoeddusrwydd:
Delyth G Morgans Phillips
E-bost:

Trysorydd/Ysgrifennydd Aelodaeth:
Dafydd Owen Roberts

Golygydd y Bwletin:
Yr Athro E Wyn James

Mae’r Gymdeithas yn ethol cymrodyr o bryd i’w gilydd i gydnabod gwasanaeth i emynyddiaeth yng Nghymru. Y cymrodyr ar hyn o bryd yw:

Dr Brynley F Roberts
Parchg Ddr Goronwy Prys Owen
Yr Athro E Wyn James
Dr Rhidian Griffiths